Image
De stichting Sjoa Beraad Rotterdam is vanaf 1 januari 2024 geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling.
De doelstellingen van de "Stichting Sjoa Beraad Rotterdam" zoals omschreven in de statuten luiden:

De doelstelling zoals in de statuten verwoord luidt:

  • - jaarlijks organiseren van de JomhaSjoa herdenkingsdienst te Rotterdam;
  • - vergroten van de bewustwording onder de bevolking van Rotterdam en omliggende gemeenten van de geschiedenis van de holocaust, en het doorgeven van de herinnering aan volgende generaties;
  • - tegengaan van antisemitische- en discriminatoire tendensen in onze samenleving;
  • - stimuleren van onderlinge dialoog en samenlevingsbetrokkenheid;
  • - het verrichten van al hetgeen in de meest uitgebreide zin van het woord met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

KvK-nummer: 90004612
info@sjoaberaadrotterdam.nl

Bestuursleden:
Dideri Mattijsen (voorzitter)
ds. Harol Schorren (secretaris)
rabb. Albert Ringer (penningmeester)

De bestuursleden zijn onbezoldigd.